REGLER FOR FANØ BLOKART SPORT MED PROFESIONEL INSTRUKTØR FOR STRANDSEJLER, DIN SIKKERHED.

 

 

 

Du deltager i Blokart aktiviteten på EGET ansvar. Læs instruktionen grundigt !

Der undervises og køres på afsat bane med max. 5 Blokart af gangen, pga. sikkerheden.

    Du får instruktioner  i kørsel af Blokarten, inden kørsel.

 • Jeg vil følge disse instruktioner og anvisninger.
 • Jeg er indforstået med at jeg deltager i Blokart aktiviteten på eget ansvar.
 • Jeg er indforstået med reglerne og accepterer at jeg alene, på mit eget ansvar kører BloKarten, færdes og opholder mig på området hvor der køres med Blokarts.
 • At Fanø BloKart ikke kan gøres ansvarlig for skader på min person eller genstande tilhørende mig/i min varetægt, hvad enten skaderne måtte være forvoldt af tredjemand, jeg selv eller genstande anvendt af tredjemand eller jeg selv.At jeg endvidere påtager mig det fulde ansvar for person- eller tingskade, der forvoldes af min person eller genstande tilhørende mig/i min varetægt der måtte tilstøde tredjemand eller genstande tilhørende tredjemand/i tredjemandsvaretægt.
 • Måtte Fanø BloKart af tredjemand blive pålagt ansvar for skader forvoldt af mig, friholder jeg Fanø BloKart herfor.
 • At jeg påtager mig det fulde ansvar for skader på den af mig benyttede Blokart, såfremt denne skade er en følge af mig eller mine handlinger som uforsvarligt kørsel og udført i uoverensstemmelse med de instruktioner, som jeg har modtaget fra Fanø BloKart.
 • At jeg ikke lider af sygdomme, eller har indtaget/vil indtage alkohol, narkotika eller andre rusmidler og medikamenter, der influerer på min Blokart kørsel.
 • At jeg er i besiddelse af en ansvars og ulykkesforsikring der vil dække ved eventuelle skader ved ophold på banen/i BloKarten på mig selv og andre.
 • At der af Fanø BloKart vil blive krævet erstatning for alle skader på Blokarten forårsaget af føreren hvis denne har kørt uforsvarligt kørsel med Blokarten.
 
 

 

 

 

 

 

 Sikkerheds regler:

 • Det er forbudt at køre Blokart i alkohol/narkotika-påvirket tilstand.
 • Gravide må ikke køre Blokart.
 • Sikkerhedsselen skal altid være spændt, hjelm briller og handsker skal bæres under hele kørslen, også når Blokarten ikke er i bevægelse.
 • Ved grov, uforsvarlig eller hensynsløs kørsel medfører øjeblikkelig bortvisning, uden refundering af evt. indbetalt leje.
 • Et arangement vil altid kunne aflyses under et arangement ude varsel dersom vejret sætter ind med regn og storm og det derved bliver uforsvarligt at køre blokart . Der refunderes ikke noget af et arangement som er forud aftalt med en fast pris dersom et arangement er påbegyndt.