Velkommen til JJ BloKart Skole Fanø. Du / I lærer det af profesionel instruktør, Din sikkerhed.

                                              

BloKart Skole : Du / I lære at sejle BloKart på 1 time, lærer de elementære regler på en for dig/jer sikker og forsvarlig måde af professionel instruktør.

BloKart Scool: You lean sail BloKart 1 hour, you learn the elementary rules safe and sound by a prosessional instructor, your safety.

BloKart Schule: Sie lernen BloKart von 1 Stunde, lernen die elementaren Reglen in einer sicheren und vernünftiger Weise von professionellen instruktor zu segelen, Ihre sicherheit.

 Arrangementer m.m. indhent venligst tilbud, alle lærer det på afsat bane . Du/I får oplevelser som huskes.

(  Booking nødvendig...  Booking necessary... ) TLF.: 28785599 I have Whats App.

Strandsejlads en sport på Fanø med BloKart i et univers af hvide sandstrande og god vind. JJ BloKart Sport tilbyder Dig/Jer oplevelser der huskes! Blokart er sjove og hurtige,du/I lære det, og bestemmer selv farten. Undervisning er opligatorisk med grundkursus på afmærket bane af PROFFESIONEL instruktør, Din/Jeres  sikkerhed

NÅR DU VÆLGER VORES UNDERVISNING ER DU FORSIKRET MED VORES ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FOR PERSON OG TINGSKADE OP TIL DKK. 10.000.000